De schoolraad overlegt met de directeur. Hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt. Hierin zetelen 3 personeelsleden, 3 ouders en 2 vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus.

Verkozen leden uit de ouders:

• Veerle Foulon
• Natalie Humblet
• Romina Papalino

Gecoöpteerde leden:

• Edi Vos

Verkozen leden uit de leerkrachten:

• Bianca Buurman
• Annelies Engels
• Wim Belgey
• Greet Malcorps (directeur)