De schoolraad overlegt met de directeur. Hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt. Hierin zetelen 3 personeelsleden, 3 ouders en 2 vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus.

Verkozen leden uit de ouders:

• Sonja Michiels (voorzitster)
• Wim Vandenbossche
• Heidi Champagne

Gecoöpteerde leden:

• Edi Vos
• Ilse Robert

Verkozen leden uit de leerkrachten:

• Peter Nulens
• Annelies Engels
• Wim Belgey
• Greet Malcorps (directeur)